• Proje Özeti

3194 Sayılı Yasa 18. Madde uygulaması
 
3194 Sayılı Yasa 15., 16. Madde Uygulamaları
 
Parselasyon, Tevhit, İhdas, Kamuya Terk İşlemlerinin Yapılması
 
Cins değişikliği Yapılması
 
Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyetinin Kurulması
 
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulamaları