• Proje Özeti

1/5000 ölçekli nazım imar planı yapımı ve revizyonları konularında danışmanlık ve teklif plan hazırlama hizmetlerinin verilmesi
 
1/1000 ölçekli imar uygulama planlarının yapımı ve revizyonları konularında danışmanlık ve teklif plan hazırlama hizmetlerinin verilmesi
 
3194 sayılı yasanın 15., 16. 18. ve 19. Madde Uygulamalarının Yapılması
 
 775 sayılı gecekondu yasası, 2981 sayılı imar affı yasası kapsamında imar uygulama çalışmalarının yapılması ve tapuda tescillerinin sağlaması
 
Basit İfraz Tevhit ve Terk İşlemlerinin Yapılması