• Proje Özeti

Yapılacak imar uygulamalarının, mahkeme kararlarının, veraset ilamlarının tapuya tescil işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
 
Yapılarla ilgili cins (nevi) değişikliklerine ilişkin beyannamelerinin hazırlanması ve tapuya tescili işlemlerinin yapılması
 
Yapılarla ilgili olarak bağımsız bölüm listelerinin hazırlanması, hisselerin dağıtımının yapılması,
 
Kat ittifaklarının ve Kat mülkiyetlerinin kurulması
 
Yönetim Planlarının Tapuya Tescil Edilmelerinin Sağlanması
 
Tapu Kayıtları Üzerinden Gayrimenkullerle ilgili olarak gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması, vekâlet vb. belgelerin ve maliklerinin tapu kayıtlarından karşılaştırmalı olarak incelenmesi
 
Alım - satım hizmetlerinin yürütülmesi
 
Parsel aplikasyonu
 
Yer Tespitlerinin Yapılması