• Proje Özeti

Kentsel Dönüşüm alanlarının Tespiti

Müteahhitlere arazi bulma

Arsa sahiplerine Müteahhit bulma

Belediye ve kurumlarla diyalog sağlama

Arsa sahiplerine danışmanlık yapma

Müteahhitlere danışmanlık yapma

Belediye ve kurumlara yardımcı olma