Şirketimiz teknik kadrosu ve hukukcu partnerleriyle birlikte;

  • Gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve fizibilite çalışmalarının yapılması,
  • İnşaat yatırım maliyetleri ve yatırımı fizibilitesi çalışmaları,
  • Kentsel dönüşüm ve yapılaşma şartlarının araştırılması,
  • Gayrimenkul temini ve satışı konularında,

istekliler danışmanlık hizmetleri vermektedir.